Công ty TNHH Gia Thịnh là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chống thấm tại Đà Nẵng với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hơn 5 năm với phương châm chất lượng, uy tín là trên hết mong muốn mang đến dịch vụ chống thấm tốt nhất với mọi khách hàng tại thành phố Đà Nẵng.